Ο σκοπός της ενδοδαπέδιας ηχομόνωσης είναι ο περιορισμός της μετάδοσης του ήχου(περπάτημα,χτύπος) στο εσωτερικό ενός κτιρίου, προσφέροντας ένα ικανοποιητικό ακουστικό περιβάλλον στους χώρους οικίας και εργασίας .


Με τη χρήση λοιπόν ειδικού ηχομονωτικού υλικού ,πετυχαίνουμε χαμηλές τιμές παραγόμενου θορύβου στους γύρω μας καθώς και "στους αποκάτω".

Η ηχομόνωση επιτεύχθηκε αφού έγινε αποξήλωση του παλαιού ξύλινου πατώματος . Έπειτα μπήκε το ειδικό ηχομονωτικό υλικό από κάτω, γέμισε το κενό ανάμεσα στα δοκάρια και τοποθετήθηκε νέο ξύλινο πάτωμα.


Ηχομόνωση ξύλινου πατώματος
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ

Ηχομόνωση ξύλινου πατώματος
ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ