Πως γίνεται η τοποθέτηση ξύλινου δαπέδου;

Τι πρέπει να γνωρίζουμε για την τοποθέτηση του νέου ξύλινου πατώματος μας.

• Κατά την τοποθέτηση το σπίτι πρέπει να είναι κλειστό με τοποθετημένα τα τζάμια και τις πόρτες.


• Οι εργασίες, όπως σοβάδες ή γεμίσματα για πλακίδια να έχουν προηγηθεί και να έχουν στεγνώσει.


• Η τσιμεντόπλακα να είναι καθαρή και στεγνή από υγρασίες .


• Αποφύγετε την άσκοπη χρήση θερμομονωτικών ή ηχομονωτικών υλικών για γέμισμα των κενών ανάμεσα στα καδρόνια. Η ηχομόνωση που πετυχαίνεται είναι μικρή, ενώ το πρόβλημα που δημιουργείται λόγω τις αδυναμίας εξαερισμού μεγάλο.


• Σε περίπτωση γεμίσματος με τσιμεντοκονία, αυτή πρέπει να έχει γiνει με άμμο ποταμού και όχι θαλάσσης, να έχει πάχος πάνω από 4 εκατοστά, να έχει αποβάλλει την υγρασία της (δεκαπέντε μέρες για κάθε εκατοστό) .


• Στα καρφωτά παρκέτα με μεγάλο πλάτος και μήκος προτείνουμε τοποθέτηση κόντρα πλακέ πάχους 2 εκατοστών πάνω στα καδρόνια, ώστε να εξασφαλιστεί σταθερότητα και ηχομόνωση .


• Γεμιστέ τα δiκτuα ύδρευσηs και θέρμανσης, ώστε να φανούν τυχόν ζημιές και διαρροές από το κάρφωμα πριν τη λειτουργία τους.


τοποθέτηση ξύλινου δαπέδου
Καδρονιάρισμα 
τοποθέτηση ξύλινου δαπέδου
Φάση καρφώματος  ξύλινου πατώματος
τοποθέτηση ξύλινου δαπέδου
Φάση καρφώματος  ξύλινου πατώματος
ξύλινο σοβατεπί εξαερισμός
Εξαερισμός δαπέδου