Η ενδοδαπέδια θέρμανση συναντάται πλέον αρκετά συχνά ,κυρίως σε νέες κατοικίες αφού πλεονεκτεί στα πάντα σε σχέση με τη συμβατή  θέρμανση με σώματα .

Τι πρέπει να γνωρίζουμε για το νέο ξύλινο κολλητό πάτωμα μας.


Το ξύλινο πάτωμα τοποθετείται πάνω σε ενδοδαπέδια θέρμανση ή απλή τσιμεντοκονία που πληρεί τις προδιαγραφές χωρίς κανένα πρόβλημα αρκεί να έχει στεγνώσει καλά η τσιμεντοκονία της και με βασικό δεδομένο ότι πληρούνται οι προδιαγραφές από τον πατωματζή για τη σωστή τοποθέτηση του ξύλινου δαπέδου  πάνω σε ενδοδαπέδια . Επίσης σημαντικό είναι η επιλογή υλικών για χρήση σε ενδοδαπέδια θέρμανση .

Πόσο διαρκεί η διαδικασία τοποθέτησης στο κολλητό ξύλινο πάτωμα;

Συνήθως ο χρόνος για  το κολλητό ξύλινο πάτωμα καθορίζεται απο τα τετραγωνικά μέτρα ωστόσο μια  μικρή επιφάνεια 10 m2 μπορεί να παραδοθεί  ακόμα και σε 2-3 εργάσιμες μέρες συμπεριλαβανομένου και του ασταρώματος της τσιμεντοκονίας.

Ποιο ειναι το κόστος για το κολλητό ξύλινο πάτωμα;


Το κόστος ορίζεται κυρίως απο τα τετραγωνικά μέτρα της επιφάνειας προς τοποθέτηση. Προκύπτει αφού δούμε την επιφάνεια προς τοποθέτηση και γίνουν οι απαραίτητες συνεννοήσεις, κατόπιν ραντεβού. Έτσι  θα έχετε ολοκληρωμένη προσφορά  χωρίς  περίεργες κρυφές χρεώσεις

Κολλητό ξύλινο πάτωμα πάνω σε ενδοδαπέδια θέρμανση


Κολλητό ξύλινο πάτωμα πάνω σε ενδοδαπέδια θέρμανση
Τσιμεντοκονία ενδοδαπέδιας θέρμανσης


Αφού καθαριστεί καλά από σκόνες πρέπει να περαστεί με ειδικό αστάρι τσιμεντοκονίας για ενδοδαπέδια θέρμανση  .

Κολλητό ξύλινο πάτωμα πάνω σε ενδοδαπέδια θέρμανση
Αστάρωμα τσιμεντοκονίας


 Και έπειτα μπαίνουν κολλητά τα ξύλινα πατώματα .

Δώστε μεγάλη προσοχή!  Η κόλλα πρέπει να ενδείκνυται για ενδοδαπέδια θέρμανση.


Τα ξύλινα πατώματα που χρησιμοποιήσαμε είναι δρύινα με 9 πόντους φάρδος.


Κολλητό ξύλινο πάτωμα πάνω σε ενδοδαπέδια θέρμανση
κολλητό ξύλινο πάτωμα

Κολλητό ξύλινο πάτωμα πάνω σε ενδοδαπέδια θέρμανση
κολλητό ξύλινο πάτωμα
Κολλητό ξύλινο πάτωμα πάνω σε ενδοδαπέδια θέρμανση

Κολλητό ξύλινο πάτωμα πάνω σε ενδοδαπέδια θέρμανση
Διαδικασία επικόλλησης  ξύλινου πατώματος 1

Κολλητό ξύλινο πάτωμα πάνω σε ενδοδαπέδια θέρμανση
Διαδικασία επικόλλησης  ξύλινου πατώματος 2
Κολλητό ξύλινο πάτωμα πάνω σε ενδοδαπέδια θέρμανση