Κολλητό ξύλινο πάτωμα πάνω σε ενδοδαπέδια θέρμανση

Η ενδοδαπέδια θέρμανση συναντάται πλέον αρκετά συχνά ,κυρίως σε νέες κατοικίες αφού πλεονεκτεί στα πάντα σε σχέση με τη συμβατή  θέρμανση με σώματα .

Το ξύλινο πάτωμα τοποθετείται πάνω σε ενδοδαπέδια θέρμανση χωρίς κανένα πρόβλημα αρκεί να έχει στεγνώσει καλά η τσιμεντοκονία της και με βασικό δεδομένο ότι πληρούνται οι προδιαγραφές από τον πατωματζή για τη σωστή τοποθέτηση του ξύλινου δαπέδου  πάνω σε ενδοδαπέδια . Επίσης σημαντικό είναι η επιλογή υλικών για χρήση σε ενδοδαπεδια θέρμανση .

Κολλητό ξύλινο πάτωμα πάνω σε ενδοδαπέδια θέρμανση


Κολλητό ξύλινο πάτωμα πάνω σε ενδοδαπέδια θέρμανση
Τσιμεντοκονία ενδοδαπέδιας θέρμανσης


Αφού καθαριστεί καλά από σκόνες πρέπει να περαστεί με ειδικό αστάρι τσιμεντοκονίας για ενδοδαπέδια θέρμανση  .

Κολλητό ξύλινο πάτωμα πάνω σε ενδοδαπέδια θέρμανση
Αστάρωμα τσιμεντοκονίας


 Και έπειτα μπαίνουν κολλητά τα ξύλινα πατώματα .

Δώστε μεγάλη προσοχή!  Η κόλλα πρέπει να ενδείκνυται για ενδοδαπέδια θέρμανση.


Τα ξύλινα πατώματα που χρησιμοποιήσαμε είναι δρύινα με 9 πόντους φάρδος.


Κολλητό ξύλινο πάτωμα πάνω σε ενδοδαπέδια θέρμανση
κολλητό ξύλινο πάτωμα

Κολλητό ξύλινο πάτωμα πάνω σε ενδοδαπέδια θέρμανση
κολλητό ξύλινο πάτωμα
Κολλητό ξύλινο πάτωμα πάνω σε ενδοδαπέδια θέρμανση

Κολλητό ξύλινο πάτωμα πάνω σε ενδοδαπέδια θέρμανση
Διαδικασία επικόλλησης  ξύλινου πατώματος 1

Κολλητό ξύλινο πάτωμα πάνω σε ενδοδαπέδια θέρμανση
Διαδικασία επικόλλησης  ξύλινου πατώματος 2
Κολλητό ξύλινο πάτωμα πάνω σε ενδοδαπέδια θέρμανση