Εδώ παρουσιάζονται κάποιες φωτογραφίες από δουλείες μας ως αναφορά το τρίψιμο και το γυάλισμα παλιών και ταλαιπωρημένων  ξύλινων πατωμάτων ,οι οποίες έχουν θέμα το πριν και μετά απο τη συντήρηση τους .

Έτσι θα γίνεται αρκετά κατανοητό σε μελλοντικούς μας πελάτες το πόσο αποτελεσματικοί είμαστε και αν θα πρέπει κάποιος να μας εμπιστευτεί .
Θα παρουσιάζονται ιδιαίτερης ταλαιπωρίας ξύλινα πατώματα ,δάπεδα που έχουν δεκαετίες να συντηρηθούν ,που έχουν χάσει καιρό τώρα την λαμπρότητα τους .

ξύλινα πατώματαξύλινα πατώματαξύλινα πατώματα
ξύλινα πατώματαξύλινα πατώματα
ξύλινα πατώματαξύλινα πατώματα
ξύλινα πατώματαξύλινα πατώματαξύλινα πατώματαξύλινα πατώματαξύλινα πατώματαξύλινα πατώματαξύλινα πατώματαξύλινα πατώματα
ξύλινα πατώματαξύλινα πατώματα
ξύλινα πατώματαξύλινα πατώματα
ξύλινα πατώματαξύλινα πατώματα
ξύλινα πατώματαξύλινα πατώματα
ξύλινα πατώματαξύλινα πατώματα
ξύλινα πατώματαξύλινα πατώματα
ξύλινα πατώματαξύλινα πατώματα
ξύλινα πατώματαξύλινα πατώματα

ξύλινα πατώματαξύλινα πατώματα
ξύλινα πατώματαξύλινα πατώματα
ξύλινα πατώματαξύλινα πατώματα
ξύλινα πατώματαξύλινα πατώματα
ξύλινα πατώματαξύλινα πατώματα
ξύλινα πατώματαξύλινα πατώματα
ξύλινα πατώματαξύλινα πατώματα
ξύλινα πατώματαξύλινα πατώματα
ξύλινα πατώματαξύλινα πατώματα
ξύλινα πατώματαξύλινα πατώματα
ξύλινα πατώματαξύλινα πατώματα
ξύλινα πατώματαξύλινα πατώματα
ξύλινα πατώματα 
ξύλινα πατώματαξύλινα πατώματα

ξύλινα πατώματαξύλινα πατώματα