Το συνεργείο μας , με 30ετη πείρα σε πάσης φύσεως εργασίες ξύλινου δαπέδου, ειδικεύεται και στην αλλαγή χρώματος του ξύλινου πατώματος σας και διαθέτει τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα που αποδίδουν τέλεια επιφάνεια και φινίρισμα. 

Η εμπειρία και οι στοχευμένες - δοκιμασμένες  επιλογές σε υλικά, μας καθιστούν πλέον ειδικούς να συντηρήσουμε όλων των ειδών τα ξύλινα πατώματα, παραδίδοντας τα  χωρίς αστοχίες, μπιμπίκια, σκουπιδάκια, τρίχες κ.α.

Παρακάτω  βλέπετε την αλλαγή χρώματος σε ξύλινο πάτωμα ιρόκο. 

Κάντε το ιρόκο ξύλινο πάτωμα σας πιο φωτεινο - Αλλαγή χρώματος
ΠΡΙΝ

Κάντε το ιρόκο ξύλινο πάτωμα σας πιο φωτεινο - Αλλαγή χρώματος
ΜΕΤΑ