Το παρακάτω ξύλινο πάτωμα συντηρήθηκε από το συνεργείο μας πρόσφατα. Είναι κατασκευασμένο από αφρικανικής προέλευσης ξυλεία ιρόκο σε μια πολύ σπάνια διάταξη για ιρόκο, σε ψαροκόκαλο. Το ψαροκόκαλο σαν σχέδιο συνήθως το βλέπουμε σε δρύινα ξύλινα δάπεδα. 

Τα λειαντικά μηχανήματα μας αποδίδουν τέλειο φινίρισμα επιφάνεια. Για τη συντήρηση της ξύλινης επιφάνειας χρησιμοποιήθηκε βερνίκι ματ.

Συντήρηση με ματ βερνίκι σε ψαροκόκαλο ξύλινο πάτωμα ιρόκο

Συντήρηση με ματ βερνίκι σε ψαροκόκαλο ξύλινο πάτωμα ιρόκο