Η αλλαγή χρώματος στο ξύλινο πάτωμα σας μπορεί να πραγματοποιηθεί απο το συνεργείο μας με τις πλέον σύγχρονες μεθόδους. 

Η εμπειρία και οι στοχευμένες - δοκιμασμένες  επιλογές σε υλικά, μας καθιστούν ικανούς να αλλάξουμε το χρώμα σε όλα τα ξύλινα πατώματα, τροπικά και μη, χωρίς αστοχίες.

Στο παρακάτω  δρύινο ξύλινο πάτωμα αλλάξαμε το χρώμα  σε σκούρο καρυδί. Η διαδικασία ειναι σχετικά γρήγορη, τα υλικά ειναι άοσμα , μη τοξικά και ταχυστέγνωτα. 


Αλλαγή χρώματος σε δρύινο πάτωμα - Καρυδί σκούρο(63)

Αλλαγή χρώματος σε δρύινο πάτωμα - Καρυδί σκούρο(63)

Αλλαγή χρώματος σε δρύινο πάτωμα - Καρυδί σκούρο(63)