Πρόσφατα αναλάβαμε να αλλάξουμε το χρώμα σε ενα "κουραστικό" ξύλινο πάτωμα ιρόκο.

Το συνεργείο μας ειδικεύεται στην αλλαγή χρώματος σε ξύλινο πάτωμα , ειδικότερα στα αφρικανικά ξύλινα πατώματα, που λόγω της φύσης τους ειναι δύσκολο το βάψιμο τους.

Η αλλαγή χρώματος στο ξύλινο πάτωμα σας μπορεί να πραγματοποιηθεί απο το συνεργείο μας με τις πλέον σύγχρονες μεθόδους. 

Η εμπειρία και οι στοχευμένες - δοκιμασμένες  επιλογές σε υλικά, μας καθιστούν ικανούς να αλλάξουμε το χρώμα σε όλα τα ξύλινα πατώματα, τροπικά και μη, χωρίς αστοχίες.

Στο παρακάτω  ιρόκο ξύλινο πάτωμα αλλάξαμε το χρώμα  σε φυσικό λευκό (naturale).

Η διαδικασία ειναι σχετικά γρήγορη, τα υλικά ειναι άοσμα , μη τοξικά και ταχυστέγνωτα. 


Δείτε πως έδειξε το ξύλινο πάτωμα μετά την αλλαγή στο χρώμα του.


Αλλαγή χρώματος σε ιρόκο ξύλινο πάτωμα - Λευκό φυσικό (naturale)

Αλλαγή χρώματος σε ιρόκο ξύλινο πάτωμα - Λευκό φυσικό (naturale)

Αλλαγή χρώματος σε ιρόκο ξύλινο πάτωμα - Λευκό φυσικό (naturale)