Τα παρακάτω ξύλινα πατώματα συντηρήθηκαν με βερνίκι ματ 

Θέλω ο πατωματζής να κάνει συντήρηση στα ξύλινα πατώματα μου με ματ βερνίκι

Θέλω ο πατωματζής να κάνει συντήρηση στα ξύλινα πατώματα μου με ματ βερνίκι

Θέλω ο πατωματζής να κάνει συντήρηση στα ξύλινα πατώματα μου με ματ βερνίκι