Τα παρακάτω ξύλινα πατώματα και σκάλα συντηρήθηκαν με βερνίκι σατινέ

Ο πατωματζής για το ξύλινο πάτωμα σας!

Ο πατωματζής για το ξύλινο πάτωμα σας!

Ο πατωματζής για το ξύλινο πάτωμα σας!

Ο πατωματζής για το ξύλινο πάτωμα σας!

Ο πατωματζής για το ξύλινο πάτωμα σας!