Δείτε πως ήταν πριν αυτά τα δρύινα πατώματα...

Κάντε τα παλιά ξύλινα πατώματα καινούργια !

Κάντε τα παλιά ξύλινα πατώματα καινούργια !

και πως παραδόθηκαν . Για τη συντήρηση χρησιμοποιήθηκε βερνίκι σατινέ

Κάντε τα παλιά ξύλινα πατώματα καινούργια !

Κάντε τα παλιά ξύλινα πατώματα καινούργια !