Τα παρακάτω ξύλινα πατώματα συντηρήθηκαν με οικολογικό βερνίκι σατινέ.

Συντήρηση ξύλινου πατώματος

Συντήρηση ξύλινου πατώματος

Συντήρηση ξύλινου πατώματος

Συντήρηση ξύλινου πατώματος