Σε φυσιολογική χρήση η συντήρηση στο ξύλινο πάτωμα πρέπει να πραγματοποιείται τουλάχιστον κάθε 25 χρόνια. Σε περιπτώσεις που έχουμε επαγγελματικούς χώρους όπως γραφεία και καταστήματα, η συντήρηση και το γυάλισμα στα πατώματα  ίσως χρειαστεί να γίνει πολύ πιο νωρίς για ευνόητους λόγους.

Τα 'τροπικά' ξύλινα πατώματα, που σε αυτά ανήκει και το ντουσιέ,  παρουσιάζουν μεγάλη αντοχή στις καταπονήσεις και καλή συμπεριφορά στην υγρασία, πολύ μεγαλύτερη από τη δρυ(βελανιδιά).

Μεγάλο μειονέκτημα είναι ότι με τη πάροδο του χρόνου το χρώμα του δαπέδου σκουραίνει αρκετά. Επανέρχεται όμως στη φυσιολογική απόχρωση μετά το τρίψιμο και το γυάλισμα του.

Έτσι μετά από 35 χρόνια έγινε ξανά η συντήρηση ενός ξύλινου πατώματος από ντουσιέ .

Αυτό περιλάμβανε καλό τρίψιμο της επιφάνειας, ώστε το φινίρισμα να γίνει τέλειο, με σωστή παρκετομηχανή. Όταν ήρθε η ώρα για το γυάλισμα χρησιμοποιήσαμε ειδικά βερνίκια για ξύλινα πατώματα. Το γυάλισμα πραγματοποιήθηκε με τέσσερα χέρια οικολογικό βερνίκι.


Γυάλισμα ντουσιέ ξύλινου πατώματος

Γυάλισμα ντουσιέ ξύλινου πατώματος

Γυάλισμα ντουσιέ ξύλινου πατώματος