Πρόσφατα πραγματοποιήσαμε συντήρηση σε διαμέρισμα με ξύλινα πατώματα, κατασκευής του 1970.

Η ξυλεία που είχε χρησιμοποιηθεί ήταν δρυός ,με φαρδιά έντονα νερά .Η διάταξη-σχέδιο που είχε επιλεγεί ήταν ψαροκόκαλο ,ένα σχέδιο πολύ διαδεδομένο την εποχή εκείνη .

Τα ξύλινα πατώματα δεν είχαν συντηρηθεί ποτέ .

Πριν
Τρίψιμο και γυάλισμα σε ταλαιπωρημένα ξύλινα πατώματα
 Μετά
Τρίψιμο και γυάλισμα σε ταλαιπωρημένα ξύλινα πατώματα


Πρίν
Τρίψιμο και γυάλισμα σε ταλαιπωρημένα ξύλινα πατώματα
 Μετά
Τρίψιμο και γυάλισμα σε ταλαιπωρημένα ξύλινα πατώματα

Πρίν
Τρίψιμο και γυάλισμα σε ταλαιπωρημένα ξύλινα πατώματα
Μετά
Τρίψιμο και γυάλισμα σε ταλαιπωρημένα ξύλινα πατώματα