Πόσα χέρια βερνίκι πρέπει να "περνάμε" το ξύλινο δάπεδο για τη συντήρηση του;


Όσα περισσότερα τόσο το καλύτερο .Για τη διατήρηση του μέτρου όμως και με δεδομένο ότι τα σύγχρονα βερνίκια έχουν τέλειες μηχανικές (ελαστικές) ιδιότητες ,εμείς εφαρμόζουμε 4 στρώσεις (χέρια) βερνίκι ,συμπεριλαμβανομένων και των ασταριών . Βασική προϋπόθεση είναι το ελαφρύ γυαλοχαρτάρισμα κάθε στρώσης και ένα εύλογο διάστημα τουλάχιστον 8 ωρών για το στέγνωμα κάθε χεριού .

Δεν μπορείς να περάσεις όλες τις στρώσεις μαζί ,την ίδια μέρα . Δεν είναι τεχνικά αποδεκτό.

Η συντήρηση (βερνίκωμα) στο πάτωμα δεν τελειώνει αυθημερόν .

Μετά το τέλος των εργασιών επιφάνειες άγριες και απορροφητικές!!! σε πάσης φύσεως υγρά είναι αποτέλεσμα της μη τήρησης των παραπάνω. Προσοχή λοιπόν.


Τα ξύλινα πατώματα καλύπτουν 80 τμ χώρων διαμερίσματος και χρησιμοποιήθηκε ξυλεία φαρδύβενης* δρυός  ,με 9cm φάρδος .Για τη συντήρηση του επιλέξαμε 4 χέρια οικολογικά βερνίκια .Η διαδικασία κράτησε 5 ημέρες .


*φαρδύβενη: έντονα ακανόνιστα νερά του ξύλου


Πόσα χέρια βερνίκι πρέπει να "περνάμε" το ξύλινο δάπεδο για τη συντήρηση του;

Πόσα χέρια βερνίκι πρέπει να "περνάμε" το ξύλινο δάπεδο για τη συντήρηση του;

Πόσα χέρια βερνίκι πρέπει να "περνάμε" το ξύλινο δάπεδο για τη συντήρηση του;

Πόσα χέρια βερνίκι πρέπει να "περνάμε" το ξύλινο δάπεδο για τη συντήρηση του;

Πόσα χέρια βερνίκι πρέπει να "περνάμε" το ξύλινο δάπεδο για τη συντήρηση του;