Η παρακάτω εργασία - επισκευή έλαβε χώρα στο σπίτι μου . Έπρεπε να γίνει μεταφορά στο σώμα καλοριφέρ κατα μήκος του τοίχου .Έτσι λοιπόν αφαίρεσα μέρος του πατώματος που εμπόδιζε ,δρύινου ξύλινου δαπέδου 8cm φάρδους .

Το σώμα μεταφέρθηκε από το σημείο 1 στο 2

Αφού έγινε η μεταφορά , επανατοποθετήθηκαν τα νέα ξύλινα παρκέτα στις θέσεις τους καθώς και νέα σοβατεπιά .
Η διαδικασία είναι ιδιαίτερα δύσκολη λόγω της φοράς του πατώματος.

Αφαίρεση και επανατοποθέτηση ξύλινου δαπέδου

Στο τέλος έγινε το τρίψιμο όλου του δωματίου και περάστηκε οικολογικό βερνίκι για να μην φαίνεται μπάλωμα.

Αφαίρεση και επανατοποθέτηση ξύλινου δαπέδου