Το έντονο κόκκινο χρώμα που αποδίδει φυσιολογικά η ξυλεία ντουσιέ(doussie) μέχρι τώρα ήταν δεσμευτικό και μόνιμο .
Πλέον υπάρχουν τα υλικά ,η εμπειρία και η τεχνογνωσία να γίνει αλλαγή και σε αυτό το είδος ξυλείας που μέχρι τώρα ήταν απαγορευτικό λόγω κυρίως της φυσιολογίας του ξύλου .

Έτσι λοιπόν μπορεί να γίνει αλλαγή στο χρώμα τόσο στα ντουσιε(doussie) που κοκκινίζουν, όσο και σε ιρόκο(iroko) που αποδίδουν έντονη καφετί καφέ χρώμα.

Επίσης δάπεδα όπως δρυς Τασμανίας ,pitch pine(αμερικάνικο πεύκο) ,οξιά ,δρυς κ.α. μπορούν εξίσου να αλλάξουν το χρώμα τους σε διάφορες αποχρώσεις.

Αλλαγή- βαφή ξύλινου πατώματος ντουσιέ(doussie) σε χρώμα  παλλίσανδρου(σκούρο καφέ)

Αλλαγή χρώματος σε αφρικάνικο ξύλινο πάτωμα - Βάψιμο ξύλινου δαπέδου
Doussie ξύλινο πάτωμα έτοιμο για βαφή

Αλλαγή χρώματος σε αφρικάνικο ξύλινο πάτωμα - Βάψιμο ξύλινου δαπέδου
Βαφή ξύλινου πατώματος σε χρώμα σκούρο καφέ (παλλίσανδρος)

Αλλαγή χρώματος σε αφρικάνικο ξύλινο πάτωμα - Βάψιμο ξύλινου δαπέδου
Βαφή ξύλινου πατώματος σε χρώμα σκούρο καφέ (παλλίσανδρος)