Η  ξυλεία που χρησιμοποιήθηκε για την διάστρωση των δαπέδων ήταν ευρωπαική δρύς. Στην αγορά θα την αναζητήσετε σαν φαρδύβενη και χαρακτηριστικό της είναι τα έντονα ,ακανόνιστα νερά .

Για την συντήρηση του ξύλινου πατώματος χρησιμοποιήσαμε οικολογικά υλικά με σατινέ.

Εδώ μπορείτε να δείτε την διαδικασία τοποθέτησης της.
Συντήρηση σε ξύλινο πάτωμα με έντονα νερά με σατινέ οικολογικό βερνίκι

Συντήρηση σε ξύλινο πάτωμα με έντονα νερά με σατινέ οικολογικό βερνίκι

Συντήρηση σε ξύλινο πάτωμα με έντονα νερά με σατινέ οικολογικό βερνίκι

Συντήρηση σε ξύλινο πάτωμα με έντονα νερά με σατινέ οικολογικό βερνίκι

Συντήρηση σε ξύλινο πάτωμα με έντονα νερά με σατινέ οικολογικό βερνίκι

Συντήρηση σε ξύλινο πάτωμα με έντονα νερά με σατινέ οικολογικό βερνίκι

Συντήρηση σε ξύλινο πάτωμα με έντονα νερά με σατινέ οικολογικό βερνίκι

Συντήρηση σε ξύλινο πάτωμα με έντονα νερά με σατινέ οικολογικό βερνίκι

Συντήρηση σε ξύλινο πάτωμα με έντονα νερά με σατινέ οικολογικό βερνίκι

Συντήρηση σε ξύλινο πάτωμα με έντονα νερά με σατινέ οικολογικό βερνίκι