Το ελαφρύ ροζέ χρώμα προσδίδει την ιδιαιτερότητα της ξυλείας που επιλέκτικε από τον ιδιοκτήτη πριν από 25 χρόνια για να τοποθετηθεί κολλητό πάνω σε ενδοδαπέδια θέρμανση .

Η αμερικάνικη δρυς είναι ξύλο ανθεκτικό ,σταθερό και επεξεργάσιμο,  χαρακτηριστικά που βρίσκει κανείς και στην ευρωπαϊκή .

Για τη συντήρηση του ξύλινου πατώματος χρησιμοποιήσαμε οικολογικά βερνίκια σε σατινέ απόδοση γυαλάδας.


Συντήρηση αμερικανικής δρυός με οικολογικά βερνίκια σατινέ

Συντήρηση αμερικανικής δρυός με οικολογικά βερνίκια σατινέ

Συντήρηση αμερικανικής δρυός με οικολογικά βερνίκια σατινέ

Συντήρηση αμερικανικής δρυός με οικολογικά βερνίκια σατινέ

Συντήρηση αμερικανικής δρυός με οικολογικά βερνίκια σατινέ

Συντήρηση αμερικανικής δρυός με οικολογικά βερνίκια σατινέ


Συντήρηση αμερικανικής δρυός με οικολογικά βερνίκια σατινέ

Συντήρηση αμερικανικής δρυός με οικολογικά βερνίκια σατινέ

Συντήρηση αμερικανικής δρυός με οικολογικά βερνίκια σατινέ
Συντήρηση αμερικανικής δρυός με οικολογικά βερνίκια σατινέ