Στα ξύλινα πατώματα έγινε τρίψιμο με ειδική παρκετομηχανή ,πραγματοποιήθηκε στοκάρισμα όλης της επιφάνειας με ειδική ρητίνη στοκαρίσματος και κατόπιν έγινε λουστράρισμα του φινιρισμένου δαπέδου με οικολογικά βερνίκια σατινέ .
Τα πατώματα δεν θα χρειαστούν περαιτέρω συντήρηση για τουλάχιστον 20 χρόνια .

Η ξυλεία που χρησιμοποιήθηκε για τη κατασκευή του ξύλινου πατώματος είναι δρύς, διαλογής ΑΒ δηλ. έχει διχρωμίες και ψιλό ρόζο.

Τρίψιμο και γυάλισμα σε ξύλινα δάπεδα με οικολογικό βερνίκι σατινέ

Τρίψιμο και γυάλισμα σε ξύλινα δάπεδα με οικολογικό βερνίκι σατινέ

Τρίψιμο και γυάλισμα σε ξύλινα δάπεδα με οικολογικό βερνίκι σατινέ

Τρίψιμο και γυάλισμα σε ξύλινα δάπεδα με οικολογικό βερνίκι σατινέ