Το καδρονιάρισμα αποτελεί το αρχικό στάδιο της τοποθέτησης του καρφωτού ξύλινου πατώματος.

Πραγματοποιείται με καδρόνια λευκής ξυλείας και τοποθετούνται σε συγκεκριμένες αποστασεις μεταξύ τους απο το πατωματζή. Το πάχος τους επιλέγεται σε σχέση με τις ανάγκες της κατασκευής.

Κατά τη τοποθέτηση του πατώματος δεν πρέπει να υπάρχει ίχνος υγρασίας είτε στο δάπεδο, είτε στη τοιχοποιία. Αν υπάρξει ένδειξη υγρασίας, οι εργασίες πρέπει να σταματήσουν προσωρινά ,να μην προχωρήσει η τοποθέτηση του ξύλινου πατώματος και να λυθεί το πρόβλημα. Η τοποθέτηση ξύλινου πατώματος σε υγρασία έχει επακόλουθο  άμεσο "φούσκωμα" του ξύλινου πατώματος και τη καταστροφή του.

Ο πατωματζής που θα αναλάβει τη τοποθέτηση του καρφωτού ξύλινου δαπέδου σας πρέπει να γνωρίζει και να σας συμβουλέψει σωστά.


Τυχόν αστοχία στη φάση της τοποθέτησης έχει σαν αποτέλεσμα  ανεπιθύμητους τριγμούς που δύσκολα επισκευάζονται!!.


Τοποθέτηση ξύλινου πατώματος


Τοποθέτηση ξύλινου πατώματος

Μετά το καδρονιάρισμα ακολουθεί σχολαστικά η τοποθέτηση του ξύλινου πατώματος και των σοβατεπιών.

Στο τέλος γίνεται το τρίψιμο και το λουστράρισμα που θα προστατεύει το ξύλινο πάτωμα τουλάχιστον για 25-30 χρόνια.Τοποθέτηση ξύλινου πατώματος
Τοποθέτηση ξύλινου πατώματος