Τρίψιμο και γυάλισμα σε ξύλινο πάτωμα απο πατωματζή

Τρίψιμο και γυάλισμα σε ξύλινο πάτωμα απο πατωματζή