Η ξυλεία που χρησιμοποιήθηκε ηταν φαρδύβενη δρύς.


Τοποθέτηση ξύλινου πατώματος


Το καδρονιάρισμα που έγινε για τη στήριξη του δαπέδου πραγματοποιήθηκε πάνω σε πλάκα μπετόν και ενα μεγάλο μέρος σε ξύλινη κατασκευή-πατάρι .


Τοποθέτηση ξύλινου πατώματος


Τοποθέτηση ξύλινου πατώματος


Τοποθέτηση ξύλινου πατώματος


Τοποθέτηση ξύλινου πατώματος


Πατήστε εδώ να δείτε πως έδειξαν τα ξύλινα πατώματα μετά το λουστράρισμα τους.