Η ξυλεία που χρησιμοποιήσαμε για την επένδυση των δαπέδων ήταν δρύς με έντονο ρόζο και διχρωμίες. Τοποθέτηση δρύινου ξύλινου δαπέδουΤοποθέτηση δρύινου ξύλινου δαπέδου
Τοποθέτηση δρύινου ξύλινου δαπέδου

Τοποθέτηση δρύινου ξύλινου δαπέδου