Στα πατώματα, απο ξυλεία δρυός ,έγινε συντήρηση με οικολογικό βερνίκι διαρκείας.
Συντήρηση  ξύλινων πατωμάτων


Συντήρηση  ξύλινων πατωμάτων


Συντήρηση  ξύλινων πατωμάτων


Συντήρηση  ξύλινων πατωμάτων


Συντήρηση  ξύλινων πατωμάτων


Συντήρηση  ξύλινων πατωμάτων


Συντήρηση  ξύλινων πατωμάτων


Συντήρηση  ξύλινων πατωμάτων