Τα ξύλινα δάπεδα τύπου μωζαίκ που φαίνονται στις φωτογραφίες συντηρήθηκαν πρόσφατα .
Είναι ξυλείας δρυός και χρησιμοποιήσαμε για τη προστασία τους οικολογικά υλικά.


Συντήρηση παρκέ με οικολογικά βερνίκια

Συντήρηση παρκέ με οικολογικά βερνίκια