Το κόντρα πλακέ θαλάσσης αν χρησιμοποιηθεί προσφέρει στιβαρότητα,σταθερότητα και αυξημένη ηχομόνωση.


Τοποθέτηση ξύλινου πατώματος με κόντρα πλακέ θαλάσσης
Τοποθετείται μεταξύ των καδρονιών και του πατώματος ...

Τοποθέτηση ξύλινου πατώματος με κόντρα πλακέ θαλάσσης
Τοποθέτηση ξύλινου πατώματος με κόντρα πλακέ θαλάσσης
Τοποθέτηση ξύλινου πατώματος με κόντρα πλακέ θαλάσσης
Τοποθέτηση ξύλινου πατώματος με κόντρα πλακέ θαλάσσης
Τοποθέτηση ξύλινου πατώματος με κόντρα πλακέ θαλάσσης
Τοποθέτηση ξύλινου πατώματος με κόντρα πλακέ θαλάσσης


..και αμέσως μετά γίνεται η επικόλληση των παρκέτων πάνω στο κόντρα πλακέ.


Τοποθέτηση ξύλινου πατώματος με κόντρα πλακέ θαλάσσηςΤοποθέτηση ξύλινου πατώματος με κόντρα πλακέ θαλάσσης
Τοποθέτηση ξύλινου πατώματος με κόντρα πλακέ θαλάσσης