Τα πατώματα είναι δρύινα και τοποθετήθηκαν το 1955 .

Για τη συντήρηση και προστασία τους χρησιμοποιήσαμε οικολογικά βερνίκια .


Σαλόνι

Συντήρηση ξύλινου δαπέδου με οικολογικά υλικά
Συντήρηση ξύλινου δαπέδου με οικολογικά υλικά
Συντήρηση ξύλινου δαπέδου με οικολογικά υλικά
Συντήρηση ξύλινου δαπέδου με οικολογικά υλικά
Συντήρηση ξύλινου δαπέδου με οικολογικά υλικά
Συντήρηση ξύλινου δαπέδου με οικολογικά υλικά
Συντήρηση ξύλινου δαπέδου με οικολογικά υλικά


Υπνοδωμάτια
Συντήρηση ξύλινου δαπέδου με οικολογικά υλικά
Συντήρηση ξύλινου δαπέδου με οικολογικά υλικά
Συντήρηση ξύλινου δαπέδου με οικολογικά υλικά