Τα δρύινα πατώματα συντηρήθηκαν μετά από 30 χρόνια με οικολογικό βερνίκι.

Συντήρηση ξύλινου δαπέδου με οικολογικό βερνίκι
Συντήρηση ξύλινου δαπέδου με οικολογικό βερνίκι