Στα παρακάτω ξύλινα πατώματα απο ξυλεία αμερικανικής δρυός ,εφαρμόστηκε οικολογικό βερνίκι διαρκείας .

Στη σχετική ανάρτηση για την  τοποθέτηση του ξύλινου πατώματος και της σκάλας, μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες για την κατασκευή που προηγήθηκε  .

Δάπεδα

Ξύλινα πατώματα
Ξύλινα πατώματα
Ξύλινα πατώματα
Ξύλινα πατώματα
Ξύλινα πατώματα
Ξύλινα πατώματα
Ξύλινα πατώματα
Ξύλινα πατώματα
Ξύλινα πατώματα
Ξύλινα πατώματα
Ξύλινα πατώματα

Σκάλα

Ξύλινα πατώματα και σκάλα
Ξύλινα πατώματα και σκάλα
Ξύλινα πατώματα και σκάλα
Ξύλινα πατώματα και σκάλα
Ξύλινα πατώματα και σκάλα
Ξύλινα πατώματα και σκάλα
Ξύλινα πατώματα και σκάλα
Ξύλινα πατώματα και σκάλα
Ξύλινα πατώματα και σκάλα
Ξύλινα πατώματα και σκάλα
Ξύλινα πατώματα και σκάλα
Ξύλινα πατώματα και σκάλα