Τα δρύινα παρκέτα φάρδους 13 εκατοστών τοποθετήθηκαν και κολλήθηκαν πάνω σε κόντρα πλακέ θαλάσσης ,αφού πρώτα είχε βιδωθεί στα καδρόνια .
Η χρησιμοποίηση κόντρα πλακέ ισχυροποιεί τη κατασκευή μας και δρα σαν ηχομονωτικό μέσο ,αφού η μετάδοση ήχου προς τα κάτω μειώνεται δραστικά.

Κατασκευή ξύλινου πατώματος με κόντρα πλακέ θαλάσσης
Κατασκευή ξύλινου πατώματος με κόντρα πλακέ θαλάσσης
Κατασκευή ξύλινου πατώματος με κόντρα πλακέ θαλάσσης
Κατασκευή ξύλινου πατώματος με κόντρα πλακέ θαλάσσης
Κατασκευή ξύλινου πατώματος με κόντρα πλακέ θαλάσσης
Κατασκευή ξύλινου πατώματος με κόντρα πλακέ θαλάσσης