Η ξυλεία που χρησιμοποιήθηκε για τη διάστρωση των δαπέδων ήταν doussie και έγινε πριν 23 χρόνια.
Μέχρι τώρα δεν είχε ξανασυντηρηθεί ποτέ ,υπήρχαν σημεία που το βερνίκι είχε εξαφανιστεί,κυρίως μπροστά στη πόρτα.

Όταν παρατηρείται το φαινόμενο αυτό πρέπει να προγραμματίζεται σύντομα η σχετική συντήρηση γιατί ο λεκές που θα δημιουργηθεί με το καιρό θα μείνει ανεξίτηλος και η αφαίρεση του θα είναι εξαιρετικά δύσκολη.

Τα βερνίκια που χρησιμοποιήσαμε ήταν πολυουρεθανικά, 2 συστατικών .

Σαλόνι
Συντήρηση και γυάλισμα ξύλινου δαπέδου Doussie
Συντήρηση και γυάλισμα ξύλινου δαπέδου Doussie
Συντήρηση και γυάλισμα ξύλινου δαπέδου Doussie

...κατα τη διάρκεια του βερνικώματος.

Συντήρηση και γυάλισμα ξύλινου δαπέδου Doussie
Συντήρηση και γυάλισμα ξύλινου δαπέδου Doussie