Η επένδυση της σκάλας πραγματοποιήθηκε με ξυλεία δρυός, η οποία ήταν φαρδύβενη με ρόζο .

Η κατασκευή της σκάλας έγινε πάνω σε άλλη τσιμεντένια και η ξυλεία που χρησιμοποιήσαμε προορίζονταν για κατασκευή ξύλινου πατώματος !


Είναι μια τεχνικά ορθή κατασκευαστικά λύση και παράλληλα οικονομικά προσιτή για όλους.

Χωρίς έκπτωση στη ποιότητα  Χωρίς κατασκευαστικά μελλοντικά απρόοπτα  Χωρίς προβλήματα και ατέλειες

Επένδυση σε τσιμεντένια σκάλα με ξυλεία δρυός
Επένδυση σε τσιμεντένια σκάλα με ξυλεία δρυός
Επένδυση σε τσιμεντένια σκάλα με ξυλεία δρυός
Επένδυση σε τσιμεντένια σκάλα με ξυλεία δρυός
Επένδυση σε τσιμεντένια σκάλα με ξυλεία δρυός
Επένδυση σε τσιμεντένια σκάλα με ξυλεία δρυός

Επένδυση σκάλας με ξυλεία δρυός με χρυσαλλίδα
Η χρυσαλλίδες διακρίνονται σαν άσπρες βένες ακανόνιστα διάσπαρτες στο ξύλο. Προέρχονται απο τη καρδιά του δέντρου(εσωτερικό).

Επένδυση σε τσιμεντένια σκάλα με ξυλεία δρυός
Επένδυση σε τσιμεντένια σκάλα με ξυλεία δρυός
Επένδυση σε τσιμεντένια σκάλα με ξυλεία δρυός
Επένδυση σε τσιμεντένια σκάλα με ξυλεία δρυός
Επένδυση σε τσιμεντένια σκάλα με ξυλεία δρυός
Σκάλα έτοιμη για βερνίκι!!!!

Επένδυση σε τσιμεντένια σκάλα με ξυλεία δρυός
Επένδυση σε τσιμεντένια σκάλα με ξυλεία δρυός
Επένδυση σε τσιμεντένια σκάλα με ξυλεία δρυός
Επένδυση σε τσιμεντένια σκάλα με ξυλεία δρυός
Επένδυση σε τσιμεντένια σκάλα με ξυλεία δρυός