Οι ιδιοκτήτες των παρακάτω διαμερισμάτων διάλεξαν δρύινο ξύλινο δάπεδο για την διάστρωση των δαπέδων τους , διαφορετικής όμως διαλογής .

Η διαφορά στα δυο πατώματα είναι μόνο στην εμφάνιση ,αφού η ποιότητα της ξυλείας παραμένει απαράμιλλη.

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα δεν υπάρχουν με την μια ή άλλη επιλογή .
Είναι καθαρά θέμα γούστου

Δρύινα πατώματα ισόβενης διαλογής

Στο ισόβενο ξύλινο πάτωμα τα νερά του ξύλου εμφανίζονται πυκνά και παράλληλα κατά μήκος του παρκέτου.  Συνήθως δεν εμφανίζονται έντονες διχρωμίες και τα πατώματα αυτά δεν περιέχουν ρόζους ή άλλες φυσικές ατέλειες του ξύλου

Τρίψιμο και γυάλισμα σε ξύλινο πάτωμα
Τρίψιμο και γυάλισμα σε ξύλινο πάτωμα
Τρίψιμο και γυάλισμα σε ξύλινο πάτωμα
Τρίψιμο και γυάλισμα σε ξύλινο πάτωμα
Τρίψιμο και γυάλισμα σε ξύλινο πάτωμα
Τρίψιμο και γυάλισμα σε ξύλινο πάτωμα
Τρίψιμο και γυάλισμα σε ξύλινο πάτωμα
Τρίψιμο και γυάλισμα σε ξύλινο πάτωμα
Τρίψιμο και γυάλισμα σε ξύλινο πάτωμα
Τρίψιμο και γυάλισμα σε ξύλινο πάτωμα
Τρίψιμο και γυάλισμα σε ξύλινο πάτωμα
Τρίψιμο και γυάλισμα σε ξύλινο πάτωμα


Δρύινα πατώματα φαρδύβενης διαλογής

Χαρακτηριστικό στο φαρδύβενο ξύλινο πάτωμα είναι τα έντονα νερά του ξύλου που είναι ιδιαιτέρως εμφανή και τρέχουν ακανόνιστα κατα μήκος του παρκέτου.

Ενδεχομένως  κάποιες διαλογές ίσως περιέχουν στίγματα δηλ. ψιλούς ρόζους και ίσως διχρωμίες.

Τίποτα απο τα παραπάνω δεν επηρεάζει τη ποιότητα του ξύλου.

Τρίψιμο και γυάλισμα σε ξύλινο πάτωμα
Τρίψιμο και γυάλισμα σε ξύλινο πάτωμα
Τρίψιμο και γυάλισμα σε ξύλινο πάτωμα
Τρίψιμο και γυάλισμα σε ξύλινο πάτωμα
Τρίψιμο και γυάλισμα σε ξύλινο πάτωμα
Τρίψιμο και γυάλισμα σε ξύλινο πάτωμα
Τρίψιμο και γυάλισμα σε ξύλινο πάτωμα
Τρίψιμο και γυάλισμα σε ξύλινο πάτωμα