Ο σκοπός της ενδοδαπέδιας ηχομόνωσης είναι ο περιορισμός της μετάδοσης του ήχου(περπάτημα,χτύπος) στο εσωτερικό ενός κτιρίου, προσφέροντας ένα ικανοποιητικό ακουστικό περιβάλλον στους χώρους οικίας και εργασίας .

Με τη χρήση λοιπόν ειδικού ηχομονωτικού υλικού ,πετυχαίνουμε χαμηλές τιμές παραγόμενου θορύβου στους γύρω μας καθώς και "στους αποκάτω".


ηχομόνωση σε ξύλινα δάπεδα
ηχομόνωση σε ξύλινα δάπεδα