Τα μωζαίκ παρκέ αποτελούν μια ιδανική και αρκετά οικονομική λύση για τοποθέτηση σε οτιδήποτε υπόστρωμα όπως τσιμεντοκονία , πλακάκι ,μάρμαρο κτλ. Δεν έχουν κανένα μειονέκτημα ως προς τα άλλα είδη ξύλινου δαπέδου .

Τα παρακάτω δάπεδα είναι τοποθετημένα από το 1971 και συντηρήθηκαν για πρώτη φορά .Τα βερνίκια που εφαρμόσαμε είναι οικολογικά .

Ξύσιμο και λουστράρισμα σε μωζαίκ παρκέ


Ξύσιμο και λουστράρισμα σε μωζαίκ παρκέ

Ξύσιμο και λουστράρισμα σε μωζαίκ παρκέ