Η προετοιμασία της τσιμεντοκονίας που πάνω της θα κολληθούν τα νέα σας ξύλινα πατώματα είναι μια υπεύθυνη εργασία που παίζει καθοριστικό ρόλο στη μελλοντική συμπεριφορά του δαπέδου σας ,αφού "δένει" τη τσιμεντοκονία με την κόλλα και την καθιστά ικανή να αντέξει τις συστολοδιαστολές του ξύλου.

Αφού καθαριστεί σχολαστικά , αφαιρούνται τυχόν υπολείμματα υλικών από άλλες εργασίες και κατόπιν εφαρμόζεται πάνω της ειδικό αστάρι (primer) τσιμεντοκονίας που πρέπει να είναι απόλυτα συμβατό με την κόλλα που θα χρησιμοποιήσουμε.

κολλητά ξύλινα δάπεδα